Een jas van woorden
Literatuur

Een jas van woorden

Van een gedicht kun je een film maken. Maar ook een dans, een lied, een schilderij of een foto. Wij maakten films. Maak jij een andere jas voor een gedicht dat je mooi vindt?

Hier zie je alvast twee films die wij hebben gemaakt:

Twijfellied van Joke van Leeuwen

Waarom struikelt de 'ik' in het gedicht steeds meer over zijn eigen woorden?

Gymles van Ingmar Heytze

Met wie vergelijkt de jongen in het touw zich?
En: wat moet je eigenlijk niet doen als je in een touw hangt?