Cellostorm
Muziek

Cellostorm

Les 1 De cello

FOTO 1.Promotiebeeld-Cellostorm_Cello8ctet-Amsterdam_Oorkaan-foto-Merlijn-Doomernik

a. Binnenkort ga je naar een muziekvoorstelling kijken en luisteren.

De voorstelling heet Cellostorm. Op de foto zie je één cello, maar bij de voorstelling treden acht musici op… op acht cello’s!

Wie kan er iets over de cello vertellen? Op welk muziekinstrument lijkt de cello? Hoe speel je op een cello? Hoe klinkt het instrument? Waarom denk je dat de voorstelling Cellostorm heet?


b. Job speelt ook op een cello, het is zijn lievelingsinstrument.

In dit filmpje vertelt hij waarom hij de cello zo leuk vindt.

Waarom lijkt cello leren spelen op voetballen?

Vind je de naam Tarantella passen bij de muziek? Waarom?


c. Speelt iemand in de groep zelf een muziekinstrument? Zo ja, wil je je instrument een keer mee naar school nemen en jouw muziek laten horen aan de andere leerlingen?

Als je een muziekinstrument zou willen (leren) bespelen, welk instrument zou dat dan zijn? En waarom?

Les 2 Duif

FOTO 2. Cellostorm_Cello8ctet Amsterdam_Oorkaan -foto Ronald Knapp (15)

a. Je ziet op de foto de musici van Cellostorm, en Duif. De voorstelling gaat over deze eenzame Duif die op zoek is naar vriendschap.

Wat zie je op de foto?

Waar zijn de cellisten?

Zal Duif haar vrienden vinden?

Heb jij een vriend?

Wanneer is iemand je beste vriend?

Wat is belangrijk als je vrienden bent?

Wat doe je juist wel met vrienden, of juist niet?

Heb je vrienden nodig, of kun je ook zonder?

Als je je beste vrienden een tijdje niet ziet, hoe voelt dat dan?


b. Om een vriend te vinden vliegt Duif de hele wereld over.

Doe je ogen dicht en luister naar de muziek van track 1.

Hoor je Duif vliegen?

Duif kijkt omlaag. Hoe ziet het er daar uit? Is het leeg en stil? Of juist vol en druk? Is het er koud of warm? Welke kleur heeft de aarde?

Teken hoe jij denkt dat duif het landschap ziet vanuit de lucht.

c. ‘Duif’

Duif duif vette duif

Wat doe jij zo ver van huis?

Weet je niet meer waar je bent

Hier in een land waar je niemand kent

Zoeken in de regen

Zoeken in de zon

Zoeken op het land of

Hoog in een ballon

Zoeken in de duinen

Zoeken in de zee

Vind een beste vriend

Want dan ben je niet alleen

Les 3 Geluiden en muziek


Geluiden doorgeven

Geef een geluid door in de kring.

Geluid 1: een klap in je handen

Geluid 2: sjjjjjj

Geluid 3: klakken met je tong

Hoe klinkt de stad?

FOTO 3

Duif komt tijdens haar zoektocht naar vrienden terecht in een drukke stad vol verkeer.

Wie is er wel eens in een drukke stad geweest?

Hoe klinkt de stad?

Het spechtenbos

FOTO 4

Van de grote, drukke stad vliegt Duif, op zoek naar vrienden, over een spechtenbos heen. Hoe klinkt een specht?

Wat hoor je terug van de spechten in de muziek?

Tot slot: oefen nog een keer het liedje ‘Duif’ (track 2).

Les 4 Welkom in het theater

Bekijk hier het filmpje Welkom in het theater:


Wat heb je het beste onthouden van het filmpje?

Waar ga je op letten bij Cellostorm?

Oefen goed met applaus geven!

Les 5 Zelf vliegen

a. Stel je voor dat jij Duif bent! Hoe zou je dan rondvliegen? Droom je wel eens dat je kunt vliegen? Heb je dan een motortje, vleugels, of wapper je met je armen? Of iets anders?

Verzin twee vliegmanieren, een snelle en een langzame.

Luister naar de muziek van track 1.

Hoor je langzame vliegmuziek, dan vlieg je langzaam.

Hoor je snelle vliegmuziek, dan vlieg je snel.

FOTO 5

b. Wat heb je het beste onthouden van de voorstelling?

Wat vond je knap? Wat vond je raar? Wat was mooi? En wat was grappig?

Kon je vriendschap in de muziek terug horen? Hoe klonk dat dan?

Hoorde je ook nog iets anders in de muziek?

Houd je zelf van rustige of van drukke muziek?

Heeft Duif een vriendje gevonden? Hoe weet je dat, heb je dat gezien? Of gehoord?

Waar zou jij naartoe willen vliegen?

c. Bekijk tot slot de trailer van de voorstelling.